Hướng dẫn cài đặt khóa điện tử PKS Z15

Nhấn 2 lần * và 1 lần # khi có tiếng âm bíp nhấn tiếp 1,2,3,4,5,6 #

Màn hình hiển thị 1.2.3.4. Nhấn số 1 (Admin setting) và nhấn tiếp số 1 (Add setting) để cài đặt đồng thời vân tay, thẻ từ, mật khẩu

 

 

Bài viết liên quan